Dirigentele de santier

Dirigentele de santier

Un diriginte de santier se poate gasi prin recomandarile celor care au lucrat deja cu el pe un proiect. Trebuie stiut ca dirigintii de santier sunt autorizati de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, conform Procedurii de autorizare a inspectorilor de santier, aprobata prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului Nr. 1496/ 13.05.2011. Poti gasi o lista a acestora pe www.isc-web.ro, in cadrul documentului: Registrul dirigintilor de santier autorizati.

Dirigintele de santier are urmatoarele atributii conform procedurii de autorizare a inspectorilor de santier nr. 1496/ 13.05.2011.

In perioada de pregatire a investitiei:

- Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor;

- Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora;

- Verifica existenta in proiect a programelor de faze determinate si le depune impreuna cu proiectantii de specialitate la IJC / ICB in vederea avizarii;

- Preia amplasamentul si reperele denivelment si le preda executantului, libere de orice sarcina;

- Participa impreuna cu proiectantul si executantul la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;

In perioada executiei lucrarilor:

- Urmareste realizarea constructiei, in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale proiectului, caietului de sarcini si alte reglementari tehnice in vigoare;

- Verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv cum raspund acestea prevederilor cuprinse in proiect;

- Interzice executarea de lucrari de catre personal necalificat;

- Transmite catre proiectant, spre solutionare, sesizarile proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

- Te informeaza cu privire la deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii de masuri si dupa caz, propune sistarea lucrarilor;

- Verifica in calitate de reprezentat al tau, respectarea prevederilor legale in cazul schimbarii solutiilor tehnice, pe parcursul executiei lucrarilor - dispozitiile de santier;

La receptia lucrarilor:

- Intocmeste actele de receptie;

- Urmareste solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

- Iti preda actele de receptie si cartea tehnica a constructiei, dupa efectuarea receptiei finale;

In concluzie, dirigintele de santier este un specialist esential in constructia casei tale de vis. El supervizeaza intreaga lucrare si poate rezolva foarte multe probleme si situatii pe care tu le-ai putea trece cu vederea. De asemenea, el garanteaza calitatea executiei, astfel ca vei fi sigur de siguranta casei tale in timp. De aceea, un diriginte de santier bun nu trebuie privit ca o cheltuiala, ci ca o investitie.

Comentarii (1)

Costel

2019-12-03 07:52:55

Nu prea vad rostul unui diriginte de șantier ...e o modalitate de ați lua niste bani din buzunar ..mai ales cînd trebuie să îl plătești forțat ..

Logheaza-te in cont pentru a putea adauga un comentariu.