Documente necesare pentru construirea unei case - ep. II

Documente necesare pentru construirea unei case - ep. II

In episodul II, vom atinge subiectele enumerate anterior la punctele 4, 5 si 6. Daca nu mai stii care sunt acestea iata ce vom trata in materialul de mai jos:

  1. Documentatia necesara obtinerii autorizatiei de constructie
  2. Alte acte necesare
  3. Proiectarea executiei bransamentelor si racordarilor la utilitati


4. Documentatia necesara obtinerii autorizatiei de constructie

Autorizatia de constructie este actul prin care autoritatea publica locala avizeaza solutia prezentata de tine, avand la baza Certificatul de Urbanism, si iti certifica dreptul de incepere a lucrarii. Dosarul se intocmeste conform Legii nr. 50 / 1991 - Legea privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si Legea nr. 261 / 2009 ce aproba OUG 214 / 2008 care completeaza si aduce modificari Legii nr. 50 / 1991. Dosarul pentru obtinerea autorizatiei de constructie va cuprinde:

•Certificatul de Urbanism

•Dovada - in copie legalizata - a titlului asupra imobilului, terenului si/sau constructiei, sau dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel

•Documentatia tehnica dupa caz: a) DTAC - documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire; b) DTAD - documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarile de desfiintare; c) DTOE - documentatia tehnica pentru autorizarea executarii organizarii lucrarilor

•Avizele si acordurile stabilite prin Certificatul de Urbanism

•Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului

•Dovada privind achitarea taxelor legale

Mentiuni importante cu privire la documentatia autorizatiei de constructie

Trebuie sa stii ca vei avea nevoie de urmatoarele documente scrise:

•Lista si semnaturile proiectantilor

•Memoriu - date generale, memorii tehnice pe specialitati, date si indici care caracterizeaza investitia, devizul general al lucrarilor, studiul geotehnic, referatele de verificare a documentatiei tehnice si urmatoarele documente desenate:

•Planuri generale de incadrare de teritoriu

•Plan de situatie privind amplasarea constructiei pe teren

•Planuri de specialitati:

oarhitectura: planurile arhitecturale ale tuturor nivelurilor, planurile acoperisurilor, sectiuni caracteristice, toate fatadele;

ostructura: plan si detalii fundatii;

oinstalatii: schemele instalatiilor - parametri principali si scheme functionale.

Intocmirea Proiectului Tehnic PTh - Porotherm - si a Detaliilor de Executie - D.E.

Proiectul tehnic trebuie elaborat in conditiile legii, acesta dezvoltand documentatia tehnica sau D.T. cu respectarea conditiilor impuse prin autorizatia de construire si prin avizele si acordurile obtinute. Proiectul tehnic contine solutiile tehnice si economice de realizare a casei, pe baza acestuia fiind executate lucrarile de constructii autorizate. Proiectul Tehnic este structurat pe specialitati, respectiv: rezistenta, arhitectura si instalatii.

Este important de stiut ca lucrarile nu vor fi executate pe baza Documentatiei Tehnice pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire - D.T.A.C. Aceasta documentatie serveste doar obtinerii autorizatiei de constructie. Detaliile de executie - D.E. vor prezenta solutiile tehnice de alcatuire si executie indicand dimensiuni, materiale, tehnologii utilizate. Acestea sunt elaborate in baza Proiectului Tehnic, cu respectarea stricta a prevederilor acestuia. Intreaga documentatie tehnica va fi realizata de o echipa de specialisti si verificatori de proiect atestati conform legii, in conformitate cu normativele si codurile de proiectare in vigoare.

Costuri de eliberare a autorizatiei de constructie - autorizatia de constructie este eliberata de Primarie, mai precis de Serviciul de Urbanism din localitatea sau sectorul in care se afla terenul. Taxa de eliberare a autorizatiei de constructie reprezinta 0,5% din valoarea constructiei stabilita pe baza declaratiei, dar si in functie de suprafata desfasurata a constructiei. Valoarea declarata nu va putea fi mai mica decat valoarea determinata potrivit prevederilor legale in vigoare privind impozitele si taxele locale.

5. Alte acte necesare

Dupa ce ai obtinut autorizatia de constructie, vei avea nevoie de ceea ce se numeste autorizarea organizarii de santier. Conform Legii 50 / 1991, orice constructie pe un teren, chiar si provizorie - daca include baraci, depozite de materiale, dormitoare muncitori - se executa doar cu avizul Administratiei Locale. Pentru obtinerea acestui aviz, trebuie sa intocmesti un dosar care sa curpinda:

•Documentatia pentru autorizarea executarii organizarii lucrarilor;

•Planurile de amplasare in zona;

•Cerere tip.

Dosarul se preda la Primaria locala, autorizarea fiind trimisa in cel mult 30 de zile.

6. Proiectarea executiei bransamentelor si racordarilor la utilitati

Bransamentele la retele trebuie sa fie proiectate si executate de firme autorizate, de regiile sau societatile responsabile. Firma care iti executa lucrarile trebuie sa iti intocmeasca o documentatie si un deviz. Aceasta documentatie, care cuprinde atat proiectarea, cat si obtinerea autorizatiilor speciale si executia, va fi trimisa regiei responsabile. Costurile sunt comunicate de catre regie. Retelele la care trebuie sa te conectezi sunt:

•Reteaua de energie electrica: Racordarea la reteaua de energie electrica este prima si cea mai importanta operatiune. Intr-o prima faza, este necesar un aviz de amplasament pentru a obtine autorizatia de constructie.

•Reteaua de apa potabila: racordul la reteaua locala de apa potabila se face printr-un camin. Recomandat este ca in acest camin sa fie amplasat si contorul de apa - avizat de regia responsabila - pentru o mai usoara citire.

•Reteaua de gaz: racordul la reteaua locala de gaz se face printr-un camin de gaze cu regulator. Contorul este recomandat sa fie amplasat la limita proprietatii sau pe peretele casei, pentru o mai usoara citire. De asemenea, pentru estetica lucrarii, circuitul exterior al casei poate fi executat prin pamant.

•Reteaua de canalizare: o alternativa viabila pentru canalizare o reprezinta fosa septica. Aceasta trebuie sa fie executata de o firma autorizata de Ministerul Mediului. In cazul in care va racordati la reteaua de canalizare, adancimea minima de amplasare a conductei este de 0,9 metri. Acest lucru preintampina inghetul pe timpul iernii.

Comentarii (0)

Logheaza-te in cont pentru a putea adauga un comentariu.